6. 11. 2019

Unikátne štvrťtónové skladby (nielen) Charlesa Ivesa a Ivana Vyšnegradského

Dva klavíry, jeden naladený mierne inak ako druhý, a sto rokov stará hudba, ktorá vo svojom čase definovala modernosť a aj dnes stále znie nezvyčajne. Cluster ensemble uvedú v novembri v Bratislave koncert pod názvom Quartertones pripravený zo skladieb významných skladateľov začiatku 20. storočia Charlesa Ivesa Ivana Vyšnegradského – nie však z ich štandardnej tvorby, ale z unikátnych, tzv. „mikrotonálnych“ alebo „štvrťtónových“ diel.

Čo je to mikrotonálna hudba? Ide o takú hudbu, v ktorej sa používajú menšie intervaly než bežne zaužívané poltóny – napríklad štvrťtóny, šestinotóny alebo dvanástinotóny. V hudobnej tradícii Indie i mnohých iných východoázijských krajín ide o pomerne bežný jav, západní skladatelia začali tento prístup skúmať začiatkom 20. storočia. Jedným z centier experimentovania bolo medzi dvoma svetovými vojnami aj Československo – celosvetovo uznávaným pionierom mikrotonálnej hudby bol totiž český skladateľ Alois Hába.

Na koncerte v Dvorane VŠMU 15. novembra uvedú Cluster ensemble výber z hudby ďalších dvoch významných skladateľov – Tri štvrťtónové kusy amerického skladateľa Charlesa Ivesa a 24 prelúdií v štvrťtónovom systéme ruského skladateľa Ivana Vyšnegradského. Na koncerte však zaznie aj súčasná tvorba – nová skladba Speechless Stones mladej autorky Želislavy Sojak Subotić, ktorá vznikla špeciálne na objednávku Cluster ensemble.

Na interpretáciu mikrotonálnej hudby boli začiatkom 20. storočia vynájdené špeciálne upravené hudobné nástroje, medzi nimi aj tzv. štvrťtónový klavír obsahujúci dva korpusy, naladené so štvrťtónovým rozdielom jeden oproti druhému, a viaceré klaviatúry, ktoré umožňovali hrať štvrťtónovú hudbu jednému interpretovi. Ivan Šiller a Fero Király však uvedú skladby v dvojčlennom obsadení na dvoch koncertných krídlach, pričom jedno z nich sa špeciálne pre túto príležitosť nechá podladiť o štvrť tónu.Mikrotonálna kompozícia ponúka veľa možností, ako s ňou pracovať a umožní návštevníkom koncertu zažiť rôzne prístupy k nej.

Projekt Quartertones Šiller a Király premiérovali v roku 2015 vo Veľkom koncertom štúdiu Slovenského rozhlasu, pôvodne pod hlavičkou súboru Ensemble Ricercata. Dokopy ho v tom čase uvedili iba štyrikrát, naposledy na jeseň 2016. V programe boli vtedy zahrnuté iba skladby Charlesa Ivesa a Ivana Vyšnegradského.

V rámci obnoveného uvedenia projektu tento rok zazneli Quartertones v polovici októbra v českom Olomouci na festivale MusicOlomouc 2019 s repertoárom rozšíreným o dve premiéry – nové skladbu Želislavy Sojak Subotić a českého skladateľa Jakuba Rataja. Prvá z nich bude aj súčasťou bratislavského koncertu.

Projekt Cluster ensemble 2019, ktorého súčasťou je aj tento koncert, podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Hudobný fond. Ďakujeme!

Viac o projekte Quartertones.

PIATOK, 15. november 2019, 19:00, Koncertná sieň Dvorana, VŠMU, Zochova 1

Foto: MusicOlomouc 2019

Share: