Fifty

Fifty

Príležitostné skladby majú svoje čaro. Sám som mal možnosť presvedčiť sa o tom na troch ročníkoch festivalu Večery novej hudby, počas ktorých vzniklo veľa zaujímavých nových skladieb, spojených väzbou na určitú kompozičnú ideu, či priamo reflektujúcich hudbu (konkrétne dielo, alebo súbor diel) jubilujúceho autora (v roku 1995 to bol Erik Satie, v roku 2000 Johann Sebastian Bach a v roku 2004 Charles Ives a Arnold Schönberg).

V priebehu roka 1997 som sám napísal skladbu (When I’m) FIFTY for piano (LULLABY), venovanú mojej učiteľke klavíra Milici Kailingovej, a po nej ešte niekoľko ďalších, s rovnakým podtitulom. Okrem danej osoby, ktorej sú skladby dedikované, je ich spoločnou témou (materiálom) nejako artikulovaný vzťah k známej pesničke od Beatles When I’m Sixty-Four.

A napokon, na jar v roku 2013, som sám od svojich priateľov a kolegov dostal kolekciu skladieb venovaných mojej päťdesiatke. Bolo to jedno z najkrajších, najväčších a najpríjemnejších prekvapení, aké som v živote zažil.

Dnes teda nastala tá chvíľa, keď tieto skladby uzrú svetlo sveta v interpretácii ich iniciátora, môjho priateľa Ivana Šillera a nášho spoločného priateľa a kolegu Fera Királya.

 

Daniel Matej

 

Daniel Matej
Na VŠMU v Bratislave študoval najprv hudobnú teóriu, potom tiež kompozíciu (Ivan Parík, Juraj Beneš). Počas štúdia absolvoval pobyt na Conservatoire National Supérieur de la Musique v Paríži. Neskôr študoval kompozíciu aj u Louisa Andriessena na Kráľovskom konzervatóriu v Haagu. Stál pri zrode festivalu Večery novej hudby, inicioval vznik súborov súčasnej a experimentálnej hudby VENI, Požoň sentimentál, VAPORI del CUORE, appendix CONSORT a VENI ACADEMY.

Program

Daniel Matej, (When I’m) FIFTY for piano (Lullaby) (1997)
Louis Andriessen, Two way ticket (2013)
Milan Adamčiak, Sonatura (2014)
Hauke Harder, 9/3/19/63 (2013)
Boris Lenko, take off (2013)
Andrea Beier Lenko, Simplicity (2013)
Horváth Balázs, 482 or 483 notes for your 50th birthday – Don’t ask, why! (2013)
Marián Lejava, blank page/hidden soul (2013)
Peter Graham, One Page (2013)
Elliott Sharp, And many more (2013)
Tomáš Boroš, Pre Daniela (2013)
David Dramm, Pavane (2013)
Egidija Medekšaitė, for Daniel Matej (2014)
Christopher Fox, Daniel’s Fifty (2013)
Boudewijn Buckinx, For Daniel Matej: for 50 and many more (2014)
Chris Newman, 5 – C (2013)
Peter Machajdík, Fifty seconds for Daniel (2014)
Owen Underhill, Bagatelle (2013)
Jon Rose, Happy Birthday Daniel (2013)
Clarence Barlow, song of daniel (2013)
Robert Kolář, In the Midst of Life... (2013)
Juraj Vajó, Part III. Theme (2013)
Frédéric Iñigo, Bon anniversaire, Daniel (2013)
Philip Corner, Homo Ignorans (2013)
Martin Burlas, Valčík úľavy venovaný Danielovi Matejovi (2013)
Michael Blake, The hymns of Ntsikana Gaba into 50 seconds (2013)
Fero Király, Haiku (2014)
Ivan Šiller, for Daniel (2014)
Piet-Jan van Rossum, Z Hlávkova mostu (2013)
Daniel Matej, FRAGILE (2009)

Umelci

Ivan Šiller, klavír, elektronika
Fero Király, objekty, programovanie

    2016

  • Oct 16

    Košice

  • 2015

  • May 19

    Nové Zámky

  • Feb 25

    Bratislava

  • 2014

  • Nov 23

    Ružomberok

  • Sep 10

    Bratislava