5. 11. 2018

Nový program: Piano2 a svetová premiéra novej skladby Petra Machajdíka

Túto sezónu uvádzame nový program pre dva klavíry – Piano2. Piano2 je atlasom rôznych kompozičných pohľadov na klavírnu hudbu za ostatných 60 rokov – krátke obdobie, počas ktorého súčasná hudba prešla rôznymi podobami. Program pozostáva z diel dvoch slovenských a dvoch zahraničných skladateľov. Vyberali sme tak, aby na koncerte vznikol prierez ich odlišnými hudobnými jazykmi.

Názov projektu v sebe skrýva informáciu, že ide o dvojklavírny koncert, no možno v ňom vidieť aj odkaz na zvukovú estetiku jedného zo skladateľov zastúpených v programe – Mortona Feldmana, ktorého dynamický výraz sa pohybuje v extrémne nízkych hodnotách. Recitál je doplnený o diskusiu s interpretmi k uvedeným dielam a k téme súčasnej hudby celkovo.

V rámci projektu uvedieme svetovú premiéru skladby Petra Machajdíka pre dva klavíry It’s Not Not The Mist, ktorú autor skomponoval špeciálne pre túto príležitosť.

Program: Peter Machajdík – It’s Not The Mist (2018), Morton Feldman – Intermission No. 6 (1953), Daniel Matej – Always (1988), Steve Reich – Piano Phase (1967)

 

Účinkujú: Ivan Šiller – klavír; Fero Király – klavír

 

Termíny:

7.11. – 13:00 – Bratislava, Cirkevné konzervatórium (FB event)

27.11. – 11:00 – Strážske, ZUŠ Strážske

28.11. – 17:30 – Košice, Konzervatórium (Koncert je súčasťou festivalu Ars Nova 2018. FB event)

29.11. – 14:00 – Topoľčany, Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

 

Vizuál: Matej Lacko

Share: