5. 9. 2016

Pitchfork score 8.3

Cluster ensemble sa zakusol do niekoľkých raných diel Philipa Glassa, ktoré na ich nahrávke znejú sviežejšie a čistejšie než na akejkoľvek inej doteraz.   Seth Colter Walls pitchfork.com

Share: